Silicone làm cho móng tay khỏe mạnh

Apr 03, 2021

Nail board chủ yếu bao gồm các protein khác nhau, với mức tăng trưởng trung bình 4 hoặc 5 mm mỗi tháng. Tuy nhiên, móng tay trở nên mỏng manh, thường là tiền thân của loãng xương, nghĩa là decalcification cục bộ. Tại thời điểm này, nếu chúng ta có thể bổ sung silicone trong thời gian, chúng ta có thể đảm bảo sự phát triển lành mạnh của móng tay. Silicone sẽ làm đẹp cho sự xuất hiện của móng tay của bạn, tăng độ cứng, làm cho chúng sáng bóng hơn, không dễ bị gãy.

Trên thực tế, tác dụng quan trọng nhất của silicone là đối với tóc, da, móng tay và răng của mọi người. Đó là nguyên tắc tương tự như collagen, bởi vì chúng ta cần silicone để hỗ trợ tóc của chúng ta. Đó là lý do tại sao silicone rất quan trọng đối với da, răng và tóc.


Gửi yêu cầu